Logen Guta
SVENSKA DRUID-ORDEN
FGDO

 
SVENSKA DRUID-ORDEN
av
F
ÖRENADE GAMLA DRUIDORDEN

är en sammanslutning där män av skilda samhällskategorier och från olika yrkesgrupper träffas för att främja sin personliga utveckling
och för att umgås under värdiga former.


Druidlogen nr. 51 Guta
Nunnegränd 4
SE-621 56 Visby

KARTA

Den 3 oktober 1964 var den dag då Logen Guta instiftades och Druidorden etablerades på Gotland. Det var givetvis en stor händelse för de personer som hade engagerat sig i att sprida kännedom om Druidorden och dess verksamhet, speciellt för den person som var initiativtagare till detta här på Gotland, nämligen Br. Ewald Bellarp.

Men redan ett år innan hade man kontakt med Logen Elvin i Stockholm och redan 1963 instiftades ”Druidsällskapet i Visby” i logen Elvins lokaler på hotell Malmen i Stockholm.

”Druidsällskapet i Visby” anhöll i brev den efterföljande våren att instiftandet, av Logen Guta, skulle kunna ske i samband med Storlogen Bardalands höstmöte i Visby 1964 och så skedde också. Logen Guta hade vid instiftandet hela 25 bröder efter en omfattande värvning.

Det finns naturligtvis många minnen man skulle kunna berätta ur logen Gutas nu drygt fyrtioåriga historia, men jag vill i stället berätta lite druidhistoria från hela ordens bildande. 

Vi har en uppfattning att tiden idag rusar väldigt snabbt och att förändringarna går snabbare än de gjorde för 10 år sedan och vi har mindre tid att tillbringa bland våra vänner och att fokuseringen på främlingar är större idag än i det förgångna.

Men jag vill citera delar ur det tal som Henry Hurle vår ordens grundare höll den 28 november 1781 på puben The Kings Arms Tavern, i nuvarande Soho i London, i samband med att han instiftade vår orden och det lyder i översättning. 

 

”Det synes mig som om man i England saknar en träffpunkt för Vänskap, Glädje och Omtanke, – vår kyla och reservation gentemot främlingar känner vi alla till, den är väl bekant. 

Det fanns en gång lärda män här, som påtog sig att förklara människans livsmål och inviga de gamla britterna i de sköna konsterna - det var druiderna.

Mitt förslag är, att vi bildar en sammanslutning för sällskaplig samvaro och att vi övertar dessa lärda mäns namn. Det är visserligen sant, att vår situation är helt annorlunda än våra druidiska förfäders, men våra avsikter är desamma.

 

 Våra stora föregångare druiderna höll orubbligt på sin lära vars strävan och mål var: att skaffa sig själslig bildning, befordra harmonin och att uppmuntra till goda seder, dådkraftigt och verkningsfullt. Låt oss också sätta samma höga mål och att av all vår kraft arbeta för dess förverkligande”

 Där slutar citatet av Henry Hurle’s tal från 1700-talet men innebörden är lika aktuell idag trots den upplevda föränderligheten och det snabba tempot i vårt samhälle.

 Avslutningsvis ett citat av Professorn och författaren Bodil Jönsson kring det här med tiden och vad vi gör med den. 

 

”Oavsett vad vi gör med vår tid, så blir den förbrukad i samma stund den används. Tiden är en färskvara som inte går att sätta in på banken eller frysa in för framtida bruk. Däremot kan vi, genom att använda tiden till sånt som är viktigt för oss, bygga upp en förmögenhet av upplevelser som vi kan njuta av flera gånger - både i stunden och den dag då vi tar tid till att se tillbaka och minnas. Hur vi än upplever och använder tiden, så är vår tid lika med vårt liv.Det vi fyller tiden med blir det som fyller vårt liv”

 

Sammanställt av ROÄ Lennart Landin, Riddaren av Empati

 
Klicka här för mer information