Logen Guta
SVENSKA DRUID-ORDEN
FGDO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Druid-Orden såg dagens ljus i England 1 maj 1717


Den gren av druid-trädet som
SVENSKA DRUID-ORDEN tillhör bildades i London 28 november 1781 av Henry Hurle. Orden överfördes till Sverige 11 juni 1904 av konsul Gustav Smith.
 

I början av 1700-talet hade kelterna och deras andliga ledare, druiderna, väckt ett nyvaknat intresse och man tillskrev dem hög moralisk resning och rättrådighet. Detta var orsaken till att man, när man bildade Druid-Orden, tog symbolik och begrepp från kelterna, dock har Druid-Orden allt sedan bildandet varit politiskt och religiöst neutral.
 

Ordensväsendet är alltså av gammalt datum. Vid denna tid 1781, då föregångaren till SVENSKA DRUID-ORDEN instiftades i London, upplevde England en orolig tid, inte minst socialt och det anses vara den troligaste anledningen till att grundaren, Henry Hurle, tog initiativet att samla ett antal goda vänner på The Kings Arms Tavern i nuvarande Soho i London för att bilda ett brödrasamfund, där god moral och etiska värden skulle sättas i högsätet. Huset finns fortfarande kvar på Poland Street och en inskription på fasaden minner om grundandet.


Det nyvaknade intresset för kelterna och deras prästerskap druiderna, sammanflätades också med de hjältemodiga berättelser omkring kung Arthur. Kelternas sägenomspunna storhetstid inträffade före Kristi födelse och det var lätt att i det avlägsna historiska perspektivet se dem i ett förhärligande skimmer. Druiderna hade i denna idealiserade bild en särställning och tillskrevs egenskaper av rättrådighet, klokhet och hög moral. Det låg därmed nära till hands att låta dessa druider bli en förebild i en demoraliserad värld.


Efter etablerandet år 1781 i England spred sig Druid-Orden till Nordamerika 1821 och till Australien 1851. I Amerika kom många tyska immigranter att engagera sig i Orden och tillbaka till Europa kom Druid-Orden med återvändande tyskar år 1872. Från Tyskland var steget till Sverige inte långt och 1904 bildades den första svenska logen i Malmö som fick namnet Ad Astra. 1906 bildades den andra logen, Stella Polaris, i Trelleborg. Dessa båda loger stod under tysk jurisdiktion fram till 1913 då logen Mimer i Malmö bildades och därmed med tre loger gav underlag för bildandet av den Svenska Riksstorlogen. Undan för undan bildades sedan nya loger och 1954, 50 år efter instiftandet av den första logen, fanns omkring 40 loger spridda över hela vårt land med ca 2500 medlemmar. Idag finns det snart 70 loger med över 4600 medlemmar.


Det har, speciellt under senare tid, dykt upp många keltiskt relaterade sekter med olika, inte sällan hedniska, inriktningar.
Från dessa sekter tar
SVENSKA DRUID-ORDEN helt avstånd.


Beträffande kelterna som folkslag är forskarna överens om att de har haft stor betydelse för vår västerländska kulturs utveckling, detta trots att kelterna själva inte har lämnat något skriftligt efter sig. Den litteratur som finns att tillgå har andra författare än kelter. Mest insikt om deras liv och sedvänjor kommer från skriftställare på Julius Cesars tid. De berättar bl.a. att kelternas lärda, druiderna, hade en lång muntlig inlärning av poesi, denna inlärning kunde ta upp till 20 år att fullkomna. Obekanta med skrift var de dock inte eftersom de använde det grekiska alfabetet vid avtal och räkenskaper. Från ca 400 år e. Kr. infördes även ett eget skriftspråk, gaeliskan.